Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

.

  • Phấn đấu giảm lãi suất cho vay
  • Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà năm 2018 là 5,0%
  • Ngân hàng tiết giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay


Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi đối với đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. 

Định kỳ hằng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lãi suất cho phù hợp. 

Trước đó, ngày 22-1, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định là 5%/năm.

Nguyễn Hương
Nguồn: cand.com.vn