Tỉnh Hải Dương chỉ định nhà đầu tư 2 dự án sử dụng đất

.

huyện Kinh Môn
Ảnh minh họa

Theo đó, hai dự án sẽ được chỉ định nhà đầu tư nói trên là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã An Phụ, thuộc huyện Kinh Môn. Dự án này có tổng vốn đầu tư là gần 125 tỷ đồng. Dự án thứ hai là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Phúc Thành, cũng thuộc huyện Kinh Môn. Dự án này có tổng vốn đầu tư là gần 174 tỷ đồng. Cả hai dự án nêu trên đều có thời gian thực hiện trong 24 tháng.              

Nguồn: dothi.net