Tp.HCM: Tồn đọng hơn 2.000 hồ sơ nhà thuộc sở hữu nhà nước

.
Nhà đất
Nhiều ngôi nhà ở Tp.HCM do chiếm dụng, sang nhượng bằng giấy tay qua nhiều người nên
không có văn bản bố trí sử dụng của cơ quan có thẩm quyền

Sở Xây dựng cho biết, NĐ 34/2013 và Thông tư 14 quy định cơ chế giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước căn cứ vào thời điểm bố trí của người sử dụng. Thực tế, tại Tp.HCM, nhiều trường hợp nhà thuộc sở hữu nhà nước có nguồn gốc. Nhiều ngôi nhà do chiếm dụng, sang nhượng bằng giấy tay qua nhiều người nên không có văn bản bố trí sử dụng của cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, NĐ 34/2013 không quy định tiêu chí chung để xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cho những trường hợp này. Thời gian qua, để giải quyết hồ sơ cho người dân, UBND Tp.HCM phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng đối với từng trường hợp.

Để tháo gỡ vướng mắc trong công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, UBND Tp.HCM cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiêu chí xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với các trường hợp người sử dụng nhà ở do chiếm dụng trước ngày 19/1/2007 (ngày ban hành Quyết định 09/2007 của Chính phủ về sắp xếp, xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước). 

Với kiến nghị của Tp.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tiêu chí chung về việc này. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa thực hiện. 

 

Nguồn: nhadatgiaodich.com