Em ruột Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đăng ký bán gần hết cổ phần MLN

.

Ông Hồ Chương, em ruột ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (Mã: MLN), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh vừa đăng ký bán gần 5 triệu cổ phần MLN để giải quyết nhu cầu cá nhân. Hiện ông Chương đang nắm giữ 5,44 triệu cổ phiếu MLN, tỷ lệ 11,18%.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/3 đến ngày 12/4.

Kết thúc năm 2017, Mai Linh Miền Bắc lãi sau thuế 37 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước. Lợi nhuận này đến từ việc thanh lý tài sản cố định (104 tỷ đồng).

Mới đây, Mai Linh Miền Bắc đã thông qua việc hợp nhất cùng Tập đoàn Mai Linh, Mai Linh Miền Trung, lấy tên và thương hiệu của Mai Linh Group sau hợp nhất. Vốn điều lệ của công ty hợp nhất dự kiến là 1.729 tỷ đồng.

Mục tiêu của việc hợp nhất là đưa taxi trở lại làm hoạt động cốt lõi của Mai Linh, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh có sự xuất hiện của Uber, Grab đã gây khó khăn cho các hoạt động của taxi truyền thống.

Đồng thời, sau hợp nhất, công ty sẽ đăng ký công ty đại chúng, đưa lên giao dịch tập trung và mang tham vọng niêm yết thị trường nước ngoài.

Nguồn: ndh.vn