Gia Lai: Dư nợ tín dụng chính sách tăng 5% trong quý I/2018

.
Tư vấn vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Lãi suất được ngân sách Nhà nước cấp bù cho vay nhà ở xã hội là 3%/năm
Quảng Bình: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến cuối quý I/2018, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đạt 4.062 tỷ đồng, tăng 195 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 4.047 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng (tăng 5%) so với đầu năm; chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ xấu chỉ chiếm 0,3% tổng dư nợ.

Ảnh minh họa

Trong quý I/2018, hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã được củng cố, kiện toàn và hoạt động ổn định với 421 thành viên cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ cũng như thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đặc biệt, NHCSXH tỉnh và các phòng giao dịch cấp huyện đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nhờ đó, trong quý I/2018, UBND tỉnh và các địa phương đã chuyển nguồn ngân sách bổ sung nguồn vốn 18,2 tỷ đồng cho NHCSXH tỉnh để ủy thác cho vay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã yêu cầu các thành viên Ban đại diện tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, phát huy vai trò của mình, góp phần hỗ trợ thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là Chương trình 167 giai đoạn II; NHCSXH tỉnh cần chủ động triển khai các giải pháp trong công tác thu hồi nợ đến hạn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và công khai minh bạch thủ tục vay vốn…

Nguồn: thoibaonganhang.vn