Lập đoàn thanh tra 40 ngày tại Vinamed

Lập đoàn thanh tra 40 ngày tại Vinamed

(NDH) Trong 40 ngày làm việc, đoàn thanh tra sẽ thanh tra từ khi cổ phần hóa TCT Thiết bị y tế Việt Nam đến khi thành lập công ty cổ phần; thời điểm sáp nhập Mediplast vào Vinamed.